View יאיר נתניהו אצבע משולשת Background

View יאיר נתניהו אצבע משולשת Background. More images for יאיר נתניהו אצבע משולשת » * bama 27/03/21 | 14:12.

Zahava On Twitter אופס לא רק יאיר נתניהו מניף אצבע משולשת
Zahava On Twitter אופס לא רק יאיר נתניהו מניף אצבע משולשת from pbs.twimg.com

יאיר נתניהו, בנו של רהמ נתניהו, הגיב אתמול באופן יוצא דופן לפוסט שפירסם נגדו ארגון “מולד” ואת תגובתו חתם באימוג'י אצבע משולשת ובאימוג'י של קקי מחייך — תזכורת לתקרית. אחד המפגינים צעק לעבר עוד כהן: ספר לי מי משלם לך, אתה שקרן.

יאיר נתניהו אצבע משולשת from www.israelhayom.co.il חתם באימוג'י אצבע משולשת ובאימוג'י של קקי מחייך — תזכורת לתקרית הקקי משבת, אז תושבת ירושלים טענה כי יאיר נתניהו הניף כלפיה אצבע משולשת.

* bama 27/03/21 | 14:12. הצד שלכם תמיד מבלבל את המוח על הסתה ודמוניזציה, מה עם תחקיר על הבן. המילים חריפות, הדימויים המצוירים חריפים עוד יותר: Aug 02, 2017 · עם אצבע משולשת, יאיר נתניהו השתלח בפייסבוק בקרן להשמדת ישראל בנו של ראש הממשלה הגיב באופן נדיר לפוסט בפרויקט 61 שכוון נגדו: